Thông tin liên hệ

Căn Hộ Tây Sài Gòn

  • Address: 34 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • Email: contact.canhotaysaigon@gmail.com
  • Tel: 0934 479 268
  • Website: www.canhotaysaigon.com